Återvinn järnskrot

Exempel på typer av järnskrot vi samlar in:

Fragg
Rivningsarmering
Klass 11/12
Klipp/sax Skrot
Skärskrot
Räls
Tunnplåt
Har ni mer än 1 ton kan vi hämta det, ladda ner vår app!

Riktpris för
järnskrot:

0.2-2 SEK/Kg

Ladda ner Skrotsamlarens app

Fördelar med återvinning av metallskrot

Det finns många fördelar med återvinning av skrot. Att bevara våra naturresurser genom att inte bryta nya mineraler, minska växthusgaser och vattenförorening. Detta görs genom ökad återvinning och minskad dumpning av metaller som kunde ha återvunnits med den viktigaste fördelen är den betydande energibesparingen som görs från återvinning av metallskrot jämfört med tillverkning från råmaterial. Återvinningen sparar alltså på både miljön och vår ekonomi.E

Enligt forskning som utförts av US Environmental Protection Agency är återvinning av skrotmetaller fördelaktigt för miljön. Att använda återvunnet järnskrot i stället för järnmalm kan ge

 • 75% energibesparing.
 • 90% besparing på använda råvaror.
 • 86% minskning av luftföroreningar.
 • 40% minskad vattenanvändning.
 • 76% minskning av vattenföroreningar.
 • 97% minskning av gruvavfall.

Varje ton nytt stål tillverkat av skrotstål sparar

 • 1115 kg järnmalm.
 • 625 kg kol.
 • 53 kg kalksten.

Energibesparingar från andra metaller inkluderar

 • Aluminiumbesparingar på 95% energi.
 • Kopparbesparingar på 85% energi.
 • Blybesparingar på 65% energi.
 • Zinkbesparingar på 60% energi.

Sälj järnskrot privat från ditt eget hushåll

Skrotsamlaren hjälper även dig som privatperson att sälja ditt järnskrot. Lämna enkelt in det på någon av våra stationer och du får betalat via Swish eller banköverföring samma dag.

Process för återvinning av järnskrot

Metaller är en del av vår vardag och används för att tillverka bilar, lastbilar, tåg, tågspår, fartyg, flygplan, vitvaror, bestick, krukor och stekpannor med mera. Metall är uppdelat i två kategorier, järnhaltiga och icke-järnhaltiga. Järnhaltiga metaller innehåller stål och järn, medans aluminium, koppar och mässing är exempel på icke-järnhaltiga metaller.

Stål är 100% återvinningsbart och är det mest återvunna materialet per ton i världen. Att sortera järnhaltiga metaller från icke-järnhaltiga metaller är mycket enklare och billigare än att sortera till exempel olika plaster på grund av stålets magnetiska egenskaper.

Processen för metallåtervinning

Processen för metallåtervinning omfattar fyra steg. Metallen samlas upp av skrothandlare, där det sorteras i behållare. Alla icke-järnhaltiga metallföremål som innehåller en del av stål eller järn behandlas som skrotstål. Skrothandlare säljer sedan skrotet vidare till större superuppsamlare där det strimlas och sedan smälts i ugnar vid höga temperaturer för att producera block, göt eller ark som säljs till tillverkare av metallprodukter.

1. Insamling och sortering

Det första steget i metallåtervinningen är insamlingen av alla metallprodukter.

Exempel på föremål som tas med för återvinning av skrot är vitvaror, värmeelement, stål- eller lättmetallfälgar, rulljalusier, cyklar och batterier, även kökshandfat i rostfritt stål kan återvinnas. Metallartiklar sorteras i skräphoppar, redo att transporteras till skrothandlare/superuppsamlare för bearbetning.

Priserna på skrot är högt på grund av efterfrågan på skrot som har återvunnits är hög.

2. Krossning och strimling

Skrotmetallbearbetningsanläggningar krossar sedan metallen i kompaktorer så att den lättare kan hanteras på transportband. Hammerfabriker strimlar sedan metallen i bitar som motsvarar storleken på din hand.

3. Separation

Den strimlade metallen placeras sedan i magnetiska trummor som separerar järn- och icke-järnmetaller. Icke-metalliska material som färg eller plast avlägsnas genom att blåsa varm luft (550 ° C) genom den strimlade metallen och suga upp orenheterna genom vakuum.

4. Smältning och rening

Sista steget är att smälta de olika skrotmetallerna i stora ugnar. Varje metall har en specialdesignad ugn beroende på dess egenskaper. Ugnarna har bränsleeffektiva regenerativa brännare för att minska mängden energi som används och därmed miljöpåverkan. De är också utrustade med jetrörare, vilket säkerställer en jämn temperatur och sammansättning genom att främja metallcirkulationen i ugnarna. Omröringsprocessen säkerställer slutprodukter av högsta kvalitet.

Medan de är i smälttillstånd renas metallerna ytterligare genom virvelströmelektrolys innan de hälls i olika formar, allt beroende på vilken metall och på kyld.

Stora aluminiumstänger som väger upp till 18 ton och innehåller motsvarande cirka 1,5 miljoner begagnade burkar, skickas till fabriker där de rullas i ark och köps sedan av tillverkare av aluminiumburkar för att göras till nya burkar.

Trots energikostnaderna som används vid återvinning av skrot är den energi som krävs mindre jämfört med tillverkningen från råmaterial.

Tillverkning av stål från återvunna burkar använder till exempel 75% mindre energi än vid tillverkning av stål från råvaror. Som exempel: Australien har cirka 90% återvinningsgrad för konsumerade stålprodukter, där varje ton återvunnet stål sparar 1130 kg järnmalm, mer än 630 kg kol och 54 kg kalksten bryts.

5. Hjälper till att tillfredsställa den ökande efterfrågan

När befolkningen ökar ökar också behovet av aluminiumprodukter. Idag har aluminium fler användningsområden och applikationer än andra metaller. Detta innebär att det bör finnas en kontinuerlig produktion av denna metall för att möta den ökande efterfrågan. Att enbart bryta ny mineral är inte tillräckligt för att möta denna efterfrågan och är inte heller önskvärt ur ett miljöperspektiv. Återvinning kommer därför in som ett “måste” för att överbrygga klyftan mellan tillgång och efterfrågan.

Faktum är att hälften av alla aluminiumburkarna återvinns. Tillverkarna använder idag cirka 35 procent av det återvunna aluminiumet och cirka 65 procent av det naturliga aluminiumet för att möta deras tillverkningsbehov. Därför är det nödvändigt att återvinna aluminium.

6. Kontinuerlig användning

En annan god nyhet som kommer med återvinning är möjligheten till kontinuerlig användning. Återvinning av papper är en bra idé. Men med tiden kan du inte kunna återvinna ett visst pappersmaterial igen, det tappar sin förmåga och går inte att återanvändas i oändlighet. Lyckligtvis är detta inte fallet med aluminium.

Vi kan återvinna aluminium i all oändlighet. Återvinningen påverkar inte på något sätt kvaliteten på aluminiumproduktens egenskaper. Då förstår man att återvinning är hållbart, till skillnad från gruvdrift för framtagning av nytt aluminium.

7. Minskning av deponi

Avfallshantering blir ett stort problem i dagens samhälle. Hantering av fast avfall är faktiskt ett av de största problemen som många länder i världen idag står inför. De flesta länder gräver upp stora hål i marken för att begrava avfall. Genom att återvinna aluminium sparas det utrymme som behövs för att begrava aluminium avfallet och marken kan användas för andra ändamål men framförallt, risk minskar för att marken blir förgiftad av olika metaller.

Sammanfattningsvis är aluminiumåtervinning viktigt för miljön och människor över hela världen. Det är viktigt för alla världens ekonomier att anta återvinning av fast avfall och minska koldioxidutsläppen.

Sammanfattning

En sak du har lärt dig hittills är att det är mycket möjligt att återvinna aluminium. Vi har också förklarat processen genom vilken du kan få det gjort. Kom ihåg att det här är ett utmärkt tillfälle att återvinna för att spara på jordens resurser och tänka på miljön och framtiden. 

Det finns ingen anledning till att återvinning inte ska vara högst upp på listan över vad som måste göras. Det är enkelt, kom in till oss på Skrotsamlaren så hjälper vi dig och du tjänar en slant samtidigt som du hjälper miljön.

Har du andra typer av metaller?

Om du har ni har andra typer av metaller ni vill återvinna kontakta oss


Se våra lista av olika typer av metaller vi köper