Så återvinns rostfritt stål

Författare

Publicerat

Ladda ner appen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Återvinning av stål och rostfritt stål

Rostfritt stål är ett av våra mest använda tillverkningsmaterial. Stål är dock också ekonomiskt att återvinna, vilket leder till en enorm industri inom insamling och återvinning av stålprodukter.

Järnmalm och legeringselement som används för att göra normalt stål starkare. Rostfria stål är dock ganska vanliga och håller priserna låga. Tack vare fördelarna som det höga förhållandet mellan styrka och vikt är stål ett perfekt material för konstruktion. Men du kan inte bara skapa byggnadsdelar eller fordonskarosser av stål. På grund av dess hållbarhet, formbarhet och sammanfogningsförmåga uppskattar tillverkarna det för ett brett utbud av artiklar.

Rostfritt stål kan återvinnas

Återvinningsprocessen för mässing är mindre energiintensivjämfört med aluminium och stål och ger mindre koldioxidavtryck. Möjligheten att återanvända mässing från återvunnet material är en hyllning till en miljö som är miljövänlig medveten om sin användning av naturresurser.

Återvinningskriterier

Teoretiskt är allt skrotstål och rostfritt stål återvinningsbart. I verkligheten finns det dock begränsningar för den totala mängden ekonomisk återvinning. Man kan algera stålprodukter med andra material. 

Till exempel i kombination med betong. Detta kan inte enkelt – och, avgörande, ekonomiskt – separeras och effektivt göra råvaran endast lämplig för bortskaffande. Den drivande faktorn är de relativa kostnaderna för ny stålproduktion från malm och råvarumarknadsvärdena för stål per ton. Om det totala priset för stål stiger på marknaderna blir det mer ekonomiskt att återvinna.

Situationen med rostfritt stål är mer komplex eftersom det har ett större inneboende värde jämfört med normalt stål. I allmänhet är rostfria stålprodukter lättare att sprida från andra material. Dessa inkluderar handfat, köksutrustning, verktyg och bearbetningsskrot från verkstäder. På grund av detta återvinns ungefär åttio till nittio procent av rostfritt stål. Med en smälts kemi som lätt kan mätas genom analys kan vi återge slutbetyget.

Produktion av rostfritt stål

Produktionen i rostfritt stål har ökat kraftigt och fördubblats bara under det senaste decenniet. Mer än 25 miljoner ton rostfritt stål produceras varje år. På grund av detta har återvinning av rostfritt stål blivit extremt viktigt för att upprätthålla leveransen av detta viktiga material. Det finns olika typer av rostfritt stål som förutom krom och nickel också kan innefatta volfram, vanadin, titan eller molybden. Dessa material är dyra, ovanliga och svåra att få, särskilt eftersom de är en replik som ofta finns i specifika delar av världen som ofta är krigsrivna eller i ekonomiska svårigheter. Det betyder att återvinning av rostfritt stål har blivit ett viktigt sätt att bevara vår planet och förhindra konflikter kring dessa typer av råvaror.

Eftersom många specialtillstånd som rostfritt stål ser väldigt lika ut, är det nödvändigt att separera dem och förbereda dem med spektrometri och annan avancerad teknik. När den är separerad liknar återvinningsprocessen järn och vanligt stål. Sorteringsprocessen är viktig och svårare än med andra järnmetaller eftersom vissa typer av rostfritt stål inte är magnetiska. När rostfritt stål har sorterats, pressas det (komprimeras i stora block) och klipps sedan eller skärs i mindre bitar. Med hjälp av en mängd olika metoder, såsom schweizisk hublot som elektriska strömmar, högtrycksluft, magneter och flytande bad, separeras metallen från annat material. Sedan smälts den och formas till göt, plattor eller rullas till ark. En av de bästa sakerna med rostfritt stål är att det är 100% återvinningsbart, vilket innebär att det inte tappar något i återvinningsprocessen.

Efter återvinning används det återvunna rostfria stålet ofta i konstruktionen. Detta material är också perfekt för lagring och produktion av mat eftersom det inte reagerar. Rostfritt stål tillåter inte bakterier att bilda kolonier, påverkar inte matens egenskaper och är lätt att hålla rent och sterilt. Dessa egenskaper har också gjort rostfritt stål viktigt inom hälso- och sjukvården, eftersom det är en primär komponent i de flesta kirurgiska instrument. Genom att återvinna ett ton stål sparar du 1100 kg järnmalm, 630 kg kol och 55 kg kalksten. Återvinning av rostfritt stål har blivit så viktigt att cirka 60% av alla föremål i rostfritt stål ofta består av återvunna material och mer än 90% av allt kasserat rostfritt stål återvinns så småningom.

Högvärdigt återvinning

Medan återvinning av allmänt stål är ekonomiskt vettigt förstärks detta när det gäller rostfria stål och deras blandning av komplexa och sällsynta legeringselement. Rostfria stål kan ha varierande mängder krom, nickel, molybden och niob. Tillsammans med dessa finns de vanligaste icke-metalliska komponenterna som kol och kväve som finns i stål. De är väl värda att återhämta sig.

Stål utsätts för oxidation. Hur som helst, de lider inte de problem med hög syreaffinitet som aluminium och andra lätta metaller gör. Resultatet är att arbetarna lätt kan smälta stål i luft. Detta gör återvinning till en mycket enklare operation. Förmågan att samla och helt enkelt smälta skrot för att återskapa originalmaterialet är mycket kostnadseffektivt. Stålindustrin producerade mer än fyrtio procent av den totala mängden 1.600 miljoner ton stål världen över 2015 på detta sätt.

Enkel återvinning av stål

Stålfabriker smälter både stål och skrot av rostfritt stål, när de väl rengjorts, direkt i en apparat som en elektrisk bågugn. Därefter passerar smältan till en stålomvandlare för att avlägsna överskott av kol och kväve. En gång genomförd, vid en skänkstation, möjliggör en slutanalysprocess metallurgiska justeringar av materialets kemi.

När materialet väl har formats till göt lagras det för senare pågående produktionsprocess. Generellt omvandlar en varmvalsningsprocessen plattorna till plattor eller profiler och sektioner. Så de skickas ut som nya produkter. Denna enkla återvinning hjälper till att uppmuntra industrin att anamma praxis. Det leder också till mindre deponi samtidigt som världens behov av råvaror minskas. Denna sista faktor har stor inverkan, eftersom utvinning av malm är både energiintensiv och destruktiv.

Återvinning erbjuder en bekväm och kostnadseffektiv väg för tillverkning av dessa viktiga material. Återvinning är förvånansvärt lätt att genomföra i en oändlig cykel. Eftersom naturresurserna fortsätter att minska, erbjuder återvinning av stål och rostfria stål en väg för att säkerställa att vi inte får brist på dessa viktiga material.

Grön återvinning

Flera kunder frågar Skrotsamlaren om så kallade ”gröna” och ”ekologiska” produkter. Be om en hög nivå av återvunnet material i råvarans smält.

Skrotsamlaren säljer råmaterialet främst på prestigefyllda europeiska fabriker som uppfyller höga nivåer av återvunnet stål och rostfritt stål och når värden på upp till 90 procent.

Fler inlägg från bloggen

Process för återvinning av järnskrot

Process för återvinning av järnskrot Metaller är en del av vår vardag, används för att tillverka bilar, lastbilar, tåg, tågspår, fartyg, flygplan,