Återvinn mässing

Typer av mässing vi samlar in:

Mässingspatroner/hylsor
Mässingsklipp
Mässingsbult
Mässingsspån
Grovmässing
Brons
Rödgods
Aluminiumbrons
Mässingskylare (rena eller med järn)
Mässingslås

Riktpris för mässingskrot:

15-35 SEK/kg

Ritspris för bronsskrot:

35 SEK/Kg

Ladda ner Skrotsamlarens app

Vad är mässing?

Mässing är en legering tillverkad främst av koppar och zink. Andelen koppar och zink varierar för att ge många olika typer av mässing. Grundläggande modern mässing är 67% koppar och 33% zink. Mängden koppar kan dock variera från 55% till 95% med mängden zink som varierar från 5% till 45%.

Bly tillsätts vanligtvis i mässing i en koncentration på cirka 2%. Ledningstillägget förbättrar mässbarheten hos mässing. Men betydande blylakning förekommer ofta, även i mässing som innehåller en relativt låg total koncentration av bly.

Användning av mässing inkluderar musikinstrument, skjutvapenpatronhölje, radiatorer, arkitektonisk dekor, rör och slangar, skruvar och dekorativa föremål.

Har du andra typer av metaller?

Om du har andra typer av metaller du vill bli av med kan du här se vår lista på vilka typer av metaller vi köper från dig. Länk: Se våra lista av olika typer av metaller vi köper